Grafik Uyg. 2

Grafik Uygulamaları I dersinin devamı niteliğindeki Grafik Uygulamaları II dersi, bu alana ilgili öğrencilerin bilgilerini pekiştirmeyi, alanda uzmanlık sürecine katkı yapmayı amaçlamaktadır. Ders, özellikle multimedia grafiği için kullanılan yazılımlar, donanım ve çevre birimleri konusunda bilgi ve deneyim üretmek iddiasındadır.