Reklam Kampanyaları

Öğrencilerin kuracakları ajanslar aracılığıyla bir iletişim problemini çözmeleri hedeflenmektedir. Dönem başında belirlenecek konkur konusunda, öğrencilerin oluşturacakları çok mecralı iletişim kampanyalarını, dönem sonunda akademisyenler ve sektör temsilcilerinden oluşan bir jüriye sunmaları beklenmektedir. Öğrencilerin dönem boyunca adım adım bir kampanyayı oluşturmaları ve dönem sonunda sunmaları amaçlanmaktadır.