Grafik Uyg. 2

Grafik Uygulamaları I dersinin devamı niteliğindeki Grafik Uygulamaları II dersi, bu alana ilgili öğrencilerin bilgilerini pekiştirmeyi, alanda uzmanlık sürecine katkı yapmayı amaçlamaktadır. Ders, özellikle multimedia grafiği için kullanılan yazılımlar, donanım ve çevre birimleri konusunda bilgi ve deneyim üretmek iddiasındadır.

Grafik Uyg. 1

Grafik Tasarım (HİL252) dersinin devamı niteliğindeki Grafik Uygulamaları 1 dersi, bu alana ilgili öğrencilerin bilgilerini pekiştirmeyi, alanda uzmanlık sürecine katkı yapmayı amaçlamaktadır. Ders, özellikle basılı grafik ürünleri için kullanılan yazılımlar, donanım ve çevre birimleri konusunda bilgi ve deneyim üretmek iddiasındadır.

Grafik Tasarım

Grafik tasarımın temel kavramlarının tartışıldığı bu derste, öğrencilerin yaratıcılıklarını bilgisayar teknolojisiyle bütünleştirmeleri ve ilk tasarım denemelerini günlük yaşamlarına geçirebilmeleri amaçlanmaktadır. Genel çerçevesiyle Grafik dersi, “Yaratıcılığın doğuştan gelen bir yetenek olduğu”, “Bilgisayar yazılımlarının öğrenilmesinin grafik tasarımcı olmaya yettiği” iddialarına karşı çıkmayı görev edinmiştir. Yaratıcılığın “iki bilinenden bir bilinmeyene ulaşma süreci” olarak tanımlanacağı ders, her öğrencide -değişik oranlarda da olsa- var olan yaratıcılığı ortaya çıkarma konusunda yüreklendirme amacındadır. Bu ders, Grafik Uygulamaları I dersinin önkoşuludur.