2004

Malenkiy Prints

Izdatelstvo AST

Moskova

Çev.: Nora Galy

Sert kapak

135 x 208 mm

304 sayfa

isbn: 5-17-026394-5

Küçük Prens Dostu:

Victor Cervonnii

2002

Malenkiy Prints

Eksmo

Moskova

Çev.: Nora Galy

Sert kapak

130 x 207 mm

464 sayfa

isbn: 5-04-006451-9

Küçük Prens Dostu:

Ahmet Görmez

2004

Malenkiy Prints

Eksmo

Moskova

Çev.: Nora Galy

Sert kapak

130 x 207 mm

464 sayfa

isbn: 5-04-006451-9

Küçük Prens Dostu:

Victor Cervonnii

2003

Malenkiy Prints

Moskova

Çev.:

Sert kapak

138 x 208 mm

104 sayfa

isbn: 5-08-003870-5

Küçük Prens Dostu:

Şeyda Sever

2005

Malenkiy Prints

Makhaon

Moskova

Çev.: Nora Galy

Sert kapak

170 x 243 mm

96 sayfa

isbn: 5-18-000314-8

Küçük Prens Dostu:

Şahin Halefli

2003

Malenkiy Prints

Olma-Press Grand

Moskova

Çev.: Nora Galy

Sert kapak

180 x 265 mm

448 sayfa

isbn: 5-94846-200-5

Küçük Prens Dostu:

Şahin Halefli

2005

Malenkiy Prints

Eksmo

Moskova

Çev.: Nora Galy

Sert kapak

205 x 265 mm

104 sayfa

isbn: 5-699-11081-X

Küçük Prens Dostu:

Şahin Halefli